Oprema za uzorkovanje semena

Razdeljivač uzorka image

Razdeljivač uzorka

Namena razdeljivača da se podeli seme na dva dela, jedan deo će biti poslat na analizu, dok drugi deo se čuva do završetka analize. Pomoću posude sipa se seme – uzorak u 8 pregrađeni razdeljaka. Izmereni uzorak od 4 kg možemo podeliti na 2 (priložene 2 manje posude) ili na 4 jednaka dela.


Skladišni termometri - image

Skladišni termometri

Ručni uzorkivači za žitarice - image

Ručni uzorkivači za žitarice

Y28 Treselica za čišćenje semena - image

Y28 Treselica za čišćenje semena